Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje

Užsieniečių įdarbinimas nuo A iki Z

Leidimas laikinai gyventi, vizos darbo ir verslo pagrindu

Konsultuojame užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje klausimais. Ruošiame visus dokumentus, reikalingus leidimui dirbti ir gyventi Lietuvoje gauti, atstovaujame valstybinėse institucijose.

Padėsime Jums:

Įdarbinti aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus ir kvalifikuotus darbuotojus iš Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos ir kitų trečiųjų šalių;

Gauti leidimą laikinai gyventi, leidimą dirbti, darbo vizą Lietuvoje darbo ar verslo pagrindu;

Gauti EU Blue Card aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams.

✔Darbdavio keitimas;

✔Ledimas laikinai gyventi;

(darbo ir verslo pagrindu, Blue card);

✔Verslo planas

✔Gyvenamosios vietos deklaravimas užsieniečiams;

✔Draudimo paslaugos;

✔Vertimo paslaugos.

✔Komandiravimas į kitas ES šalis.

Planuojate įdarbinti užsienietį? Apie kokius reikalavimus įmonei reikia žinoti?

1. Įmonė turi būti be skolų valstybės biudžetui ir galiojančių nuobaudų už nelegalų darbą. Nuobaudų neturėjimo kriterijus galioja ir įmonės vadovui.

2. Užsieniečio kvalifikacija turi sutapti su atliktinu darbu. Tai reiškia, kad į statybinę įmonę negali būti darbinamas virėjas. Taigi, prieš darbinant užsienietį savo įmonėje, svarbu apsvarstyti visus reikiamus kriterijus: kokį darbą atliks užsienietis, kokie reikalavimai yra keliami jo kvalifikacijai, koks darbo užmokestis jam bus mokamas.

3. Darbdavys turi pareigą saugoti visų užsieniečio kvalifikacijos ir patirties dokumentų kopijas ir šių dokumentų pagrindu gautus leidimus darbuotojų byloje. Dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, legalizuoti ir kopijos pateiktos kontroliujančiai institucijai. Dokumentų kopijų neišsaugojus, teks sumokėti baudą.

4. Norint įdarbinti užsienietį reikia pasirūpinti, kad jo buvimas Lietuvoje būtų legalus ir darbo santykių sudarymas būtų pagrindinis atvykimo tikslas.

5. Darbinant užsienietį reikia gauti leidimą dirbti arba sprendimą dėl atitinkamo darbo rinkos poreikiams (išskyrus nustatytus atvejus, kuomet šių dokumentų gauti nereikia), informuoti Darbo inspekciją. Tai reiškia, kad pranešti Sodrai apie įdarbinimo faktą nepakanka, o neatlikus privalomų veiksmų, kyla atsakomybė dėl nelegalaus darbo.

6. Užsieniečiui numatomas mokėti mėnesinis darbo užmokestis negali būti mažesnis už tokį patį darbą pas tą patį darbdavį dirbančio LR gyventojo arba negali būti mažesnis negu paskutinis paskelbtas kalendorinių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje pagal atitinkamą ekonominės veiklos rūšį.

7. Prireiktus, darbdavys privalo padengti užsieniečio grįžimo į valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidas.

Visi atsiliepimai: ČIA