Blue card, kitaip dar vadinama mėlynąja kortele yra leidimas laikinai gyventi ir dirbti Lietuvoje aukštos kvalifikacijos darbuotojams.

Šio dokumento privalumai yra tokie, kad užsienietis gauną leidimą laikinai gyventi Lietuvoje ilgesniam laikotarpiui nei įprastai (3 metams). Taip pat kartu su užsieniečiu gali atvykti jo šeimos nariai (sutuoktinis, nepilnamečiai vaikai, išlaikomi tėvai, jeigu juos išlaiko užsienietis ir jie negali pasinaudoti kitų šeimos narių parama).

Tam, kad užsienietis gautų šią kortelę jis turi atitikti tam tikrus reikalavimus.

Visų pirma, toks asmuo turi turėti aukštojo mokslo diplomą ir reikiamą jo darbui atlikti kvalifikaciją.

Galioja ir tam tikros išimtys, kuomet asmuo gali gauti mėlynąją kortelę ir tuo atveju, kai jis neturi aukštojo mokslo diplomo. Tokiu atveju jis turi turėti informacinių technologijų ir ryšių technologijų paslaugų srities vadovo ar informacinių technologijų ir ryšių technologijų specialisto ne mažesnę kaip 3 metų profesinę patirtį, kuri įgyta per pastaruosius 7 metus, lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikacijai, arba ne mažesnę kaip 5 metų profesinę patirtį, lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikacijai. Toks asmuo turėtų kreiptis į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministeriją dėl profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai patvirtinančio dokumento išdavimo.

Darbdaviams, norintiems įdarbinti aukštos kvalifikacijos darbuotojus taip pat reikia atitikti tam tikrus reikalavimus:

1. Darbdavys turi mokėti tokiam darbuotojui ne mažesnį nei 1.5 paskutinio paskelbto kalendorinių metų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio atlyginimą.

2. Darbdavys turi mokėti tokiam darbuotojui ne mažesnį nei 1.2 paskutinio paskelbto kalendorinių metų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio atlyginimą.

3. Tokio užsieniečio įdarbinimo trūkumai ir sunkumai galėtų apimti tai, kad be atitinkamo darbo užmokesčio (1.5 ar 1.2 bruto vidutinio mėnesio atlyginimo) darbdaviui yra keliama ir daugiau reikalavimų. Darbdavys privalo būti sumokėjęs visus reikiamus mokesčius valstybei, darbuotojui turi būti surastas ir suteiktas būstas. Taip pat tokiems darbuotojams gali atsirasti didesnė konkurencija su vietine darbo rinka. 

Darbinant tokį darbuotoją svarbu atsižvelgti, ar jis ketina dirbti pagal profesiją, kuri įtraukta į Aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių trūksta Lietuvoje sąrašą ar jo profesija nėra įtraukta į Aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių trūksta Lietuvoje sąrašą. 

Verta pažymėti, kad norint darbinti aukštos kvalifikacijos darbuotoją, Užimtumo tarnybos sprendimas dėl atitikties darbo rinkos poreikiams nėra reikalaujamas.

Blue card (Mėlynoji kortelė) yra išduodama 3 metams, o jeigu darbo sutartis sudaryta trumpesniam nei 3 metų laikotarpiui, darbo sutarties galiojimo laikotarpiui ir dar 3 mėnesiams.