Mokami mokesčiai2023-11-13T17:29:13+02:00

UAB ir MB mokami mokesčiai

MB ir UAB mokesčių nuostatos keičiasi dažnai – ne kiekvienas įmonės vadovas sužino visas naujoves laiku. Viena iš pirmųjų verslininko užduočių yra išanalizuoti, kokią verslo formą pasirinkti.

AR ŽINOJOTE APIE PELNO MOKESČIO LENGVATĄ NAUJAM VERSLUI?

PIRMAIS METAIS pelnas gali būti apmokestinamas taikant 0 % mokesčio tarifą. Tad jei svarstote pradėti verslą – paskubėkite – dar visus 2023 metus galite pasinaudoti šia lengvata.

Būtinos sąlygos:

  • Darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir
  • Per metus pajamos neviršija 300 000 eurų,
  • Įmonės dalyvis yra FIZINIS asmuo,
  • Per ateinančius tris metus įmonės veikla nėra sustabdoma, įmonė nėra likviduojama, reorganizuojama ir perleidžiama naujiems dalyviams.

Domina asmeninė konsultacija dėl mokesčių lengvatų ar kitais mokesčių optimizavimo klausimais? Kreipkitės dabar!

Visi atsiliepimai: ČIA

MB mokesčiai

UAB mokesčiai

Savininko / nario / direktoriaus apmokestinimas:

Akcininko mokestis nuo dividendų (paskirstytojo pelno):

GPM – 15%
VSD (pensijų, ligos, motinystės, nedarbo) – 30,3% arba 32,3% (jei kaupiama pensijai papildomai)
PSD – 9%
Įmokos mokamos nuo nario asmeniniams poreikiams (kaip darbo užmokesčio) išsiimtų lėšų sumos.
Jei MB narys lėšų asmeniniams poreikiams neima arba per mėnesį išsiima mažiau nei MMA, MB privalo mokėti už narius PSD ir VSD įmokas nuo MMA.
VSD ir PSD įmokų mokėti nereikia jei narys: gauna senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensiją Lietuvoje arba kitoje ES valstybėje narėje, dirba pagal darbo sutartį, yra valstybės tarnautojas, valstybės pareigūnas, yra laisvės atėmimo vietoje arba teismo sprendimu yra specializuotoje psichikos sveiktos priežiūros įstaigoje.
VSD įmokų galima nemokėti, jei: MB veikia pirmuosius metus, MB narys yra ne vyresnis nei 29 metų, MB narys pats sumokėjo įmokas kaip individualia veikla užsiimantis asmuo (išskyrus dirbančius su verslo liudijimais), įmonė turi likviduojamos, bankrutuojančios arba bankrutavusios įmonės statusą, įmonė veiklos laikinai nevykdo.
VSD ir PSD įmokų nereikia mokėti nuo sumos, viršijančios 28 praėjusių metų VDU (20 753,60€).
Vadovo, kuris yra ir MB narys:
GPM – 15%
Vadovo, kuris nėra MB narys apmokestinimas
GPM – 15%
VSD – 25.3%
GPM – 15%

Samdomų darbuotojų apmokestinimas

Samdomų darbuotojų apmokestinimas

GPM – 20%
VSD (pensijų, ligos, motinystės, nedarbo) – 30,98% arba 32,98% (jei kaupiama pensijai papildomai)
(iš jų 27,98% darbdavio, 3% arba 5% darbuotojo)
PSD – 9% (iš jų 3% darbdavio, 6% darbuotojo)
GPM – 20%
VSD (pensijų, ligos, motinystės, nedarbo) – 30,98% arba 32,98% (jei kaupiama pensijai papildomai)
(iš jų 27,98% darbdavio, 3% arba 5% darbuotojo)
PSD – 9% (iš jų 3% darbdavio, 6% darbuotojo)

Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

Privaloma registruotis PVM mokėtoju, jei apyvarta iš Lietuvoje vykdomos veiklos per paskutiniuosius 12 mėn. viršija 45 000€ arba per kalendorinius metus įsigyjamų prekių iš kitų ES šalių vertė viršija 14 000 €.Privaloma registruotis PVM mokėtoju, jei apyvarta iš Lietuvoje vykdomos veiklos per paskutiniuosius 12 mėn. viršija 45 000€ arba per kalendorinius metus įsigyjamų prekių iš kitų ES šalių vertė viršija 14 000 €

Pelno mokestis

Pelno mokestis

Lengvatinis 5% pelno mokestis, jei įmonės apyvarta neviršija 300 000€ ir vidutinis darbuotojų skaičius per metus neviršija 10. Kitu atveju, taikomas 15% pelno mokestis.Lengvatinis 5% pelno mokestis, jei įmonės apyvarta neviršija 300 000€ ir vidutinis darbuotojų skaičius per metus neviršija 10. Kitu atveju, taikomas 15% pelno mokestis.