Leidimas laikinai gyventi (LLG)- dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje jame nurodyta laiką. 

Leidimo laikinai gyventi Lietuvoje privalumai:

1. Gali suteikti teisę dirbti Lietuvoje ir kitose ES valstybėse;

2.  Suteikia socialinės garantijas (mokslas, nedarbingumo pašalpa, vaiko gimimo pašalpa ir pan.);

3. Suteikia galimybę vykti į kitas Šengeno zonos valstybes (Už LR ribų kituose Šengeno šalyse  –  90 dienų per 180 dienų);

4. Leidimas laikinai gyventi palengvina vizų gavimą į tokias į tokias šalis kaip Australija, Kanada, Didžioji Britanija;

5. Asmenims, turintiems leidimą gyventi Lietuvoje verslo pagrindu, suteikiama teisė įsigyti automobilį su galimybe jį eksploatuoti už Europos Sąjungos ribų (laikinas išvežimas pagal įvežimo šalies jurisdikciją);

6. Galima atvykti su šeimos nariais, sutuoktiniu (-e) ir nepilnamečiais vaikais.

Reikalavimai įmonei

  • verslo planas, pagal kurį veikla vykdoma bent 6 mėnesius;
  • visą darbo laiką dirba Lietuvos, kitos ES ar ELPA valstybės narės piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai, kuriems mokamas mėnesinis darbo užmokestis bendrai sudaro ne mažiau kaip 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto kalendorinių metų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) dydžius;
  • nuosavo kapitalo vertė – ne mažiau kaip 28 000 eurų.

Reikalavimai užsieniečiui

  • turite būti įmonės vadovas arba akcininkas, kuriam priklauso bent 1/3 įmonės akcijų;
  • turėti nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų, kurių nominalioji vertė ne mažesnė kaip 14 tūkstančių eurų, o IĮ, MB ar TŪB atveju – tai įnašą (piniginis ar kitas turtas) į įmonę ar bendrovę, kurio dydis ne mažesnis negu 14 tūkstančių eurų.

Sprendimai dėl leidimų laikinai gyventi išdavimo / keitimo priimami ir leidimai laikinai gyventi išduodami:

  • bendra tvarka – per 3 mėn.;
  • skubos tvarka – per 45 k. d.

LLG išduodamas 2 metams.