Užsieniečių įdarbinimas griežtai reglamentuotas įstatymų normomis. Užsieniečio įdarbinimo procedūras nusakantys teisės aktai dažnai keičiami, papildomi naujais reikalavimais. Net darbdaviai, kurie turi patirties įdarbinant užsieniečius kartais padaro klaidų.
 
1.Kvalifikacijos/patirties dokumentų neišsaugojimas. Darbdavys turi pareigą saugoti visų dokumentų kopijas ir šių dokumentų pagrindu gautus leidimus ir sprendimus darbuotojo byloje. 
2. Atsakomybė rangovui už subrangovo užsieniečius. Reikia pažymėti, kad užsieniečiui dirbant pagal paslaugos ar rangos/subrangos sutartį, darbdavio ir užsakovo / rangovo atsakomybė už užsieniečio įdarbinimo tvarkos pažeidimą ar užsieniečio nelegalų Lietuvos Respublikos teritorijoje būvimą yra solidari.
3.Užsieniečių nuomos pažeidimai. Užsieniečių “nuoma” galima, kai darbuotojas įdarbintas į įmonę, kuri yra įtraukta į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą. Pagal klasikinę darbo sutartį įdarbintas trečiosios šalies pilietis gali dirbti tik toje įmonėje, kurį tarpininkavo dėl leidimo gyventi užsieniečiui išdavimo.
4.LDU formos nepildymas. Teisės aktai įpareigoja darbdavius informuoti LR Valstybinę darbo inspekciją ir Užimtumo tarnybą dėl užsieniečių įdarbinimo ar komandiruotų iš užsienio darbuotojų atvykimą. Informavimas vyksta pateikiant informaciją apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius Elektroninėje draudėjų aptarnavimo sistemoje (EDAS).
5. Skaidriai dirbančio ID kodo neturėjimas. Kiekvienas Lietuvos darbuotojas, savarankiškai dirbantis asmuo ar į Lietuvą komandiruotas darbuotojas privalo turėti skaidriai dirbančio asmens indentifikavimo kodą.
Taigi, yra nemažai niuansų ir atsakomybės darbdaviui tuo atveju, kai jis atlieka užsieniečių įdarbinimo pažeidimus. Tokiam darbdaviui yra skiriamos nemažos baudos. Be to, taikomos ir papildomos priemonės, siekinat kovoti su nelegaliu darbu. Toks darbdavys neįtraukiamas į patvirtintų įmonių sąrašą, jam suteikiamas nepatikimo mokesčių mokėtojo statusas, neleidžiama dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, nesuteikiamas paramos gavėjo statusas ir pan.
 
Reikia pagalbos su užsieniečių įdarbinimu? Kreipkitės – konsultuojame migraciniaus klausimais:
✔️Leidimas laikinai gyventi
 ✔️ Blue card
✔️ Darbdavio keitimas
✔️Darbuotojų atranka iš trečiųjų šalių
✔️Komandiravimas
 Parengsime visus dokumentus, reikalingus užsieniečiui dirbti ir gyventi Lietuvoje.