Darbuotojų komandiravimas į užsienį

Užsieniečių komandiravimas į Lietuvą iš trečiųjų šalių

Darbuotojų komandiravimas: Kokius reikalavimus turi atitikti įmonė?

A1 pažymėjimas išduodamas asmeniui, kuris dirba pagal darbo sutartį Lietuvoje darbdaviui, paprastai vykdančiam savo veiklą Lietuvoje, ir kuris darbdavio siunčiamas į kitą Valstybę narę dirbti tam darbdaviui (Reglamento (EB) Nr. 883/2004 12 straipsnio 1 dalis), jeigu yra šios sąlygos:

  • Iki siuntimo laikinai dirbti į Valstybę narę pradžios siunčiamam asmeniui bent mėnesį taikomi Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktai;
  • Numatoma darbo Valstybėje narėje trukmė neviršija 24 mėnesių;
  • Darbuotojas nėra siunčiamas pakeisti kitą darbuotoją, kurio siuntimo dirbti laikotarpis baigėsi;
  • Siuntimo dirbti laikotarpiu išsaugomas tiesioginis ryšys tarp siunčiamo darbuotojo ir darbdavio Lietuvoje:
  • Lieka galioti Lietuvoje sudaryta darbo sutartis;
  • Lietuvos darbdavys garantuoja darbo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą;
  • Lietuvos darbdavys turi teisę atleisti darbuotoją iš darbo;
  • Lietuvos darbdavys nustato atliekamo darbo pobūdį;
  • Lietuvos darbdavys moka už išsiųstą darbuotoją valstybinio socialinio draudimo įmokas;
  • Siunčiantis darbdavys vykdo didelę veiklos dalį Lietuvoje (atsižvelgia į įmonės pajamas, veiklos trukmę bei kitus svarbius kriterijus).