Transporto verslas turi daug privalumų, ypač jei jis yra tinkamai valdomas.
Štai instrukcija pažingsniui, kaip gauti transporto licencija savarankiskai, o jei visgi prireiktų pagalbos pradedant transporto verslą – kreipkitės į UAB123.
1. Įstatinis kapitalas. Įmonė norinti gauti transporto licenciją turi būti tinkamos finansinės būklės: pirmam automobiliu virš 3,5 t. – 9000 Eur, antram ir sekantiems 5000 Eur kiekvienam.
Jei vežimai vykdomi transporto priemonėmis 2,5 – 3,5 t., – 1800 Eur pirmam automobiliui, po 900 Eur kiekvienam pradedant nuo antro. Jei įmonės nuosavo kapitalo nepakanka suplanuotam automobilių kiekiui, reikia didinti įstatinį kapitalą.  
2. Transporto vadybininkas. Įmonėje turi būti įdarbintas transporto vadybininkas, turintis reikalaujamą profesinę kompetenciją. Transporto vadybininkas gali vadovauti ne daugiau kaip dviejų skirtingų vežėjų transporto veiklai, vykdomai naudojant iš viso ne daugiau kaip 30 transporto priemonių, turinčių licencijos kopijas. Vadovaujant vieno vežėjo transporto veiklai, transporto priemonių, turinčių licencijos kopijas, skaičius neribojamas.
3. Vežėjo valdymo centras. Teikiant dokumentus transporto licencijai gauti, reikia turėti valdymo centrą.
Gavus pagrindinę licenciją išduodamos kopijos į automobilius. Licencijos išduodamos dešimčiai metų.