Ar žinojote, kad įsteigus naują įmonę didžausia atsakomybė tenka įmonės vadovui. Jis yra pagrindinis asmuo, atsakingas už įmonės veiklą.  

LR CK 2.87 str. yra įtvirtintos juridinio asmens organo narių (įskaitant ir vadovą) pareigos bei pažymėta, kad civilinė atsakomybė gali būti taikoma už savo pareigų pažeidimą. 

Šiame straipsnyje įvardinta, kad juridinio asmens organai turi veikti protingai ir sąžiningai, laikytis konfidencialumo, vengti situacijų, kai asmeniniai interesai prieštarauja juridinio asmens organo interesams. Taip pat šiame straipsnyje nurodyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis ar netinkamai vykdantis pareigas, privalo atlyginti padarytą žalą juridiniam asmeniui visiškai, nebent įstatymuose yra numatyta kitaip. Tai užtikrina, kad juridinio asmens organai veiktų išimtinai įmonės interesais. Verta pažymėti, kad įmonės vadovas, atlikdamas savo pareigas, privalo derinti ir bendrovės akcininkų, darbuotojų ir kreditorių interesus. 

Verta atkreipti dėmesį į tai, kad civilinė atsakomybė taikoma tik tuomet, kai yra įrodomos visos civilinės atsakomybės taikymo sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys. Tuo tarpu kaltė yra preziumuojama.

Kalbant apie įmonės akcininkų atsakomybę verta pažymėti, kad jų nesaisto bendrovės vadovo fiduciarinės pareigos. Iš esmės akcininkų tikslas įmonėje yra tenkinti savo turtinius interesus  per įmonės veiklą. Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad skirtingai nei vadovo, akcininko atsakomybė yra ribota. Iš to išeina, kad akcininkas neatsako už juridinio asmens prievoles. 

Šiai taisyklei yra taikomos išimtys: akcininkui yra taikoma atsakomybė tada, kai jis perima valdymo funkciją, Taip pat tam tikrais atvejais akcininkui gali kilti atsakomybė kai akcininkas negali įvykdyti savo prievolių dėl nesąžiningų veiksmų (CK 2.50 str. 3 d.). Ši situacija susiklosto tada, kai akcininkas pažeidžia bendrąją pareigą elgtis sąžiningai. Teismų praktikoje įtvirtinta, kad sąžiningu elgesiu laikomi tie atvejai, kai akcininkas negalėjo žinoti, kad neigiamai veikia juridinio asmens galimybes vykdyti savo prievoles. 

Verta pažymėti, kad ne visuomet nesąžiningi akcininkų veiksmai jiems užtraukia atsakomybę, nes taikant atsakomybę yra būtina nustatyti visas atsakomybės taikymo sąlygas. Tik tuomet akcininkui kils atsakomybė už įmonės prievoles.

Apibendrinus tai, kas išdėstyta, pažymėtina, kad svarbu žinoti kokiais atvejais akcininkams bei vadovui gali kilti civilinė atsakomybė.

Jeigu Jums kyla klausimų bei reikia teisinės pagalbos dėl kilusios atsakomybės įmonės vadovui ar akcininkui, kreipkitės tel.: 86 33 55 123, el. p. info@uab123.lt