Vienas iš pagrindinių dalykų norint įsteigti verslą yra pasirinkti tinkamą verslo formą. Tinkamos verslo formos pasirinkimas lemia, kokius MOKESČIUS reikės mokėti, kokios galimos RIZIKOS.

Pagrindinės juridinių asmenų formos yra šios:

1. 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐢̨𝐦𝐨𝐧𝐞̇

Vienas iš didžiausių šios verslo formos trūkumų yra tai, kad tai neribotos civilinės atsakomybės įmonė. Tai lemia, jog jeigu įmonė susiduria su finansiniais sunkumais, savininkas atsako savo turtu, nes jis nėra atskirtas nuo pačios įmonės turto. Dėl šios priežasties labai svarbu įvertinti, ar asmuo sugebės prisiimti finansinę riziką.

2. 𝐔𝐀𝐁

Populiariausia teisinė įmonės forma. Tai ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo ir tai lemia, jog įmonės prievolės ir įsipareigojimai yra padengiami ne savininko, o pačios įmonės turtu. Taigi, akcininko bei įmonės turtas yra laikomi visiškai atskirtais. UAB galite įsteigti tiek vienas tiek su verslo partneriais.

3. 𝐌𝐁

Mažoji bendrija yra kita be galo populiari verslo forma. Šiai teisinei verslo formai būdinga ribota civilinė atsakomybė, ją gali įsteigti nuo vieno iki dešimties asmenų. Steigiant mažąją bendriją nėra reikalavimo dėl įstatinio kapitalo dydžio, tai reiškia, kad įmonės įnašas gali būti nors ir 1 Eur. Vienas iš trūkumų yra tai, kad steigėjų skaičius negali viršyti 10.

4. 𝐕𝐬̌𝐈̨

Viešoji įstaiga – tai ne pelno siekiantis juridinis subjektas su ribota civiline atsakomybe. Tokio tipo įmonės yra kuriamos siekiant vystyti veiklą, kuri yra naudinga visuomenei bei tenkina viešus interesus. Prie šio tipo įmonės privalumų galima būtų priskirti tai, kad tai yra ribotos civilinės atsakomybės subjektas ir šiai verslo formai nėra nustatytas reikalaujamo įstatinio kapitalo dydis. Tarp trūkumų galima pažymėti, kad šioje verslo formoje nėra galima keisti veiklos principų. Tai reiškia, kad įsteigus viešąją įstaigą su tam tikromis veiklomis, šios veiklos išliks visą įmonės gyvavimo laikotarpį.