Džiugu, kad verslo pradžios reikalavimai vis lengvėja ir įmonių skaičius tik auga🤗

Įstatinis kapitalas – tai akcininkų į įmonę investuotas turtas. Steigiant UAB akcininkai formuoja įstatinį kapitalą ir jis tampa bendrovės turtu, kurį bendrovė naudoja savo veikloje. Nuo 2023-05-01 įsigaliojo nauja tvarka, pagal kurią UAB įstatinis kapitalas yra mažinamas nuo 2 500€ iki 1 000. Praktiškai visi steigia UAB su minimaliu kapitalu, nebent yra kitokių reikalavimų (norint gauti transporto licenciją, leidimą laikinai gyventi užsieniečiui ir kitais atvejais).

Jeigu Jums reikalinga pagalba dėl įmonės steigimo – kreipkitės visais verslo pradžios klausimais.