Pastaraisias metais užsieniečių įdarbinimas tampa vis aktualesnis ir įstatymo pakeitimai stipriai palengvino darbdaviams užsieniečių įdarbinimo procesą. Tačiau norint tinkamai pasirūpinti šių piliečių įdarbinimu Lietuvoje, visvien reikia tinkamai išmanyti procesus, reikalavimus įmonėms bei teisinį reglamentavimą. Taigi, kokie yra pagrindiniai reikalavimai darbdaviui, norinčiam įdarbinti užsienietį?

1. Įmonė turi būti be skolų valstybės biudžetui ir galiojančių nuobaudų už nelegalų darbą. Nuobaudų neturėjimo kriterijus galioja ir įmonės vadovui.

2. Užsieniečio kvalifikacija turi sutapti su atliktinu darbu. Tai reiškia, kad į statybinę įmonę negali būti darbinamas virėjas. Taigi, prieš darbinant užsienietį savo įmonėje, svarbu apsvarstyti visus reikiamus kriterijus: kokį darbą atliks užsienietis, kokie reikalavimai yra keliami jo kvalifikacijai, koks darbo užmokestis jam bus mokamas.

3. Darbdavys turi pareigą saugoti visų užsieniečio kvalifikacijos ir patirties dokumentų kopijas ir šių dokumentų pagrindu gautus leidimus darbuotojų byloje. Dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, legalizuoti ir kopijos pateiktos kontroliujančiai institucijai. Dokumentų kopijų neišsaugojus, teks sumokėti baudą.

4. Norint įdarbinti užsienietį reikia pasirūpinti, kad jo buvimas Lietuvoje būtų legalus ir darbo santykių sudarymas būtų pagrindinis atvykimo tikslas.

5. Darbinant užsienietį reikia gauti leidimą dirbti arba sprendimą dėl atitinkamo darbo rinkos poreikiams (išskyrus nustatytus atvejus, kuomet šių dokumentų gauti nereikia), informuoti Darbo inspekciją. Tai reiškia, kad pranešti Sodrai apie įdarbinimo faktą nepakanka, o neatlikus privalomų veiksmų, kyla atsakomybė dėl nelegalaus darbo.

6. Užsieniečiui numatomas mokėti mėnesinis darbo užmokestis negali būti mažesnis už tokį patį darbą pas tą patį darbdavį dirbančio LR gyventojo arba negali būti mažesnis negu paskutinis paskelbtas kalendorinių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje pagal atitinkamą ekonominės veiklos rūšį.

7. Prireiktus, darbdavys privalo padengti užsieniečio grįžimo į valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidas.

Taigi, norint įdarbinti užsienietį, reikėtų įvertinti, ar atitinkate reikalavimus ir ar esate pasiruošę praeiti reikalingas teisines procedūras. Dažnu atveju ir išmanant visus niuansus, užsieniečių įdarbinimo procesas yra sklandus ir aiškus.