Ar pakito ukrainiečių įdarbinimo procesai Lietuvoje?

Taip, ukrainiečių įdarbinimo procesai nuo karo Ukrainoje pradžios pakito. Vadovaujantis priimtais naujais teisės aktais, šiandien ukrainiečius Lietuvoje įdarbinti kur kas lengviau.

Išskiriamos dvi ukrainiečių, atvykusių į Lietuvą, grupės. Pabėgėlių statusą turintys ukrainiečiai turi vizą arba leidimą gyventi Lietuvoje. Norint įsidarbinti, jiems netaikomi jokie kvalifikaciniai reikalavimai. Tai reiškia, jog ukrainiečiai, turintys pabėgėlių statusą, gali dirbti bet kokį darbą Lietuvoje. Pabėgėlių statuso neturintys, bet norintys įsidarbinti Lietuvoje, vadovaujasi bendromis įsidarbinti norinčių užsieniečių taisyklėmis.