TOP 6 svarbios priežastys, KODĖL būtina registruoti prekės ženklą?

Prekės ženklo registracijos Lietuvoje etapai:

  • Prekės ženklo sukūrimas;

 

  • Patikra registruose – ar nėra įregistruotų ar pareikštų registruoti tapačių prekės ženklų tapačioms ar panašioms prekėms ar klaidinamai panašių į prekės ženklą ženklų nėra tapatus ar klaidinamai panašus į kito juridinio asmens pavadinimą, saugomą geografinę nuorodą, dizainą, literatūros, mokslo, meno kūrinį, žinomo asmens pavardę, vardą, meninį pseudonimą ar kito asmens portretą (http://www.vpb.lt/index.php?l=lt&n=180; https://euipo.europa.eu/ohimportal/lt ir kiti);

 

  •    Paraiškos pateikimas – Valstybiniam patentų biurui nustatytos formos paraiška registruoti prekės ženklą ir išduoti prekės ženklo liudijimą bei prekės ženklo vaizdas. Jeigu ženkle yra naudojama Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų oficialūs simboliai, turi būti pateiktas teisingumo ministro leidimas. (Prašymas teikiamas tiesiogiai, paštu, adresu: Kalvarijų g. 3, 09310 Vilnius; elektroniniu būdu http://www.vpb.lt/index.php?n=592&l=lt);

 

  •   Registravimo mokesčio sumokėjimas – per mėnesį nuo paraiškos pateikimo sumokėti ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus Valstybiniam patentų biurui kartu su paraiška registruoti ženklą;

 

  •  Duomenų ekspertizė (per vieną mėnesį) – nustatoma, ar išsamiai ir teisingai užpildytas prašymas įregistruoti prekės ženklą, ar teisingai suklasifikuotos prekės ar paslaugos pagal Nicos klasifikaciją, nustatoma pareikšto registruoti ženklo vaizdo kokybė, ar reikalingi kompetentingų institucijų leidimai dėl herbų, pavadinimų kitų žymenų naudojimo ir kt.

 

  •   Sprendimas – neregistruoti prekės ženklo, registruoti prekės ženklą daliai prekių arba prekės ženklą registruoti;

Mokestis už įregistravimą – nustatyto dydžio mokestis už prekės ženklo įregistravimą ir paskelbimą. Mokesčio sumokėjimą patvirtinantis dokumentas turi būti pateiktas Valstybiniam patentų biurui per 3 mėnesius nuo sprendimo registruoti išsiuntimo dienos; arba

Apeliacija – per 3 mėnesius nuo sprendimo išsiuntimo dienos Valstybinio patentų biuro Apeliaciniam skyriui rašytinę apeliaciją su motyvuotu prašymu peržiūrėti ekspertizės išvadas;

Ženklo duomenų paskelbimas oficialiame Valstybinio patentų biuro biuletenyje;

Protestas – suinteresuoti asmenys per 3 mėnesius nuo įregistruoto ženklo paskelbimo Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje dienos gali užprotestuoti ženklo registraciją paduodami motyvuotą rašytinį protestą Apeliaciniam skyriui. Per 3 mėnesius nuo protesto išsiuntimo – pateikti motyvuotą atsakymą. Apeliacinio skyriaus sprendimas per 6 mėnesius nuo priėmimo dienos gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui.

Prekės ženklo registracijos liudijimas – jeigu neužprotestuojama arba protestas atmetamas.

Turite klausimų dėl prekės ženklo registravimo, įmonės pavadinimo registravimo, įmonės steigimo?

 

Susisiekite:

Tel.: +370 608 309 69;

El. paštas: info@uab123.lt

 

Įmonių steigimasBuhalterinė apskaitaUžsieniečių įdarbinimas